Begeleiding voor je kind

Kinderen kunnen te maken krijgen met lastige situaties en gedrag waarin ze niet begrepen worden. Je kunt hierbij denken aan boosheid, moeilijk vrienden maken, verdriet, faalangst, onzekerheid, nergens zin in hebben, ruzie, onrust, pesten, omgaan met dyslexie, hooggevoeligheid en/of hoogbegaafdheid. Voor kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) is het soms moeilijk om hier grip op te krijgen. Dat is heel begrijpelijk. Wat is er nodig om je kind weer blij en ontspannen te zien? 

“Het gras groeit niet harder als je er aan trekt!”

Met andere woorden: kijk naar een kind met zijn eigen(aardig)heid, en vertrouw op het tempo en de tijd die het kind nodig heeft om zich te ontwikkelen. 

Ervaringen

'Marieke heeft veel voor ons en onze zoon betekend, inmiddels gaat het veel beter. Het contact hebben we als een echte samenwerking ervaren, ze werkt heel helder en transparant.' 

Ouders van Fabian

'Dankzij Marieke is onze dochter op een prettige en veilige manier 2 schooljaren doorgekomen en kan ze zich nu ontwikkelen als een blije en stabiele leerling, klaar voor het nieuwe schooljaar.'

Anoniem

'We hebben Marieke ervaren als een eerlijk, open en creatief persoon. Met veel plezier ging Sophie naar Marieke toe en kwam dan opgewekt en meer ontspannen terug.'

Ouders van Sophie