top of page

Voor wie zijn familieopstellingen

Voorouders spelen vaak een grotere rol in ons leven dan we beseffen.

Invloed van je ouders  
Elke ouder, dus ook jouw ouder, heeft naar zijn kunnen en mogelijkheden gehandeld om jou op te voeden. Dat is misschien niet helemaal gegaan zoals jij jezelf had toegewenst. Je kan daar pijn en verdriet van ervaren. Jouw ouders dragen ervaringen met zich mee die zij in hun jeugd hebben meegemaakt, wat weer onbewust invloed heeft op jouw opvoeding. Zo kan het zelfs zijn dat thema’s uit het leven van je opa en oma of nog meer generaties terug merkbaar zijn in jouw leven. Dit kan zich bij jou uiten in gevoelens van onrust, te groot verantwoordelijkheidsgevoel, vaak somber zijn, moeilijk keuzes kunnen maken e.d.
Een familieopstelling geeft je inzichten in je zelf en je gezin van herkomst en kan hinderlijke patronen doorbreken zodat je je vrijer gaat voelen en meer eigenwaarde kan ervaren.

MariekeBrenkman_familieopstellingen_5.png

Familieopstellingen helpen om te kunnen voelen en ervaren wat er werkelijk speelt in jouw familie. 

Ingesleten patronen doorbreken
Als kind ben je loyaal naar je ouders. Dat zijn alle kinderen. Door de trouwe houding naar je ouders  wil je de ongemakkelijkheden uit het leven van hen wegnemen. Dit gebeurt meestal onbewust. Je gaat bepaald gedrag vertonen en de lasten van je ouders dragen. Bij lasten kan je denken aan emoties die zijn ontstaan uit belangrijke verdrietige gebeurtenissen in het leven van je ouders. Deze emoties horen niet in jouw leven, maar in die van je ouders. Wanneer je volwassen bent geworden kan het zijn dat je nog steeds onbewust zeer loyaal gedrag vertoont. Gedragingen die hieruit voort  komen kunnen zijn: jezelf wegcijferen, moeite hebben met grenzen stellen, moeite hebben om tijd voor jezelf te nemen. Door een familieopstelling krijg je inzicht in deze patronen en kan je het onbewust dragen van de lasten doorbreken. Hierdoor kan je meer jouw eigen leven gaan leiden.  


Inzicht in je opvoedingsstijl
Wanneer je zelf kinderen krijgt kan je je voorstellen dat de dynamieken die eerder genoemd zijn doorgaan in de nieuwe generatie, in jullie kind. Jij gaat met jouw vermogen en ervaringen je kind opvoeden. En jouw kind zal loyaal zijn naar jou als ouder. Waarschijnlijk geef je hele waardevolle patronen door, maar ook de belastende dynamieken uit je familiesysteem. Je kan je kind al heel vroeg, zelfs voor de geboorte, helpen om minder ballast te dragen uit zijn gezinssysteem door, eventueel samen met je partner, een familieopstelling te gaan doen. Opvoeden zal hierdoor ontspannen en makkelijker worden.

 

Familieopstellingen geeft je inzichten in jezelf en je gezin van herkomst.

Kinderen met problemen
Franz Ruppert is van mening dat het ‘problematische’ gedrag van kinderen vaak een gevolg is van de stress en problemen van de ouders. Daarom is het in het herstel ook beter om de ouders te begeleiden, dan het kind als ‘probleem’ te betitelen. Kinderen geven de symptomen weer, maar zijn niet altijd de kern van het probleem. Zolang kinderen nog thuis wonen is het aan te bevelen dat de ouders werken aan hun eigen trauma’s. Hierdoor zullen ouders merken dat ze beter contact krijgen met hun kinderen en dat de kinderen een eigen, gezonde autonomie ontwikkelen.


In mijn praktijk zie ik waardevolle ontwikkelingen bij kinderen wanneer de ouders een opstelling over hun gezin van herkomst hebben gedaan. Het kind is meestal niet aanwezig bij deze opstellingen. 

MariekeBrenkman_familieopstellingen_2.png
Mijn eigen ervaring

In een periode waarin ik zelf veel vragen had over mijn leven ben ik in aanraking gekomen met familieopstellingen. Ik was direct geboeid door deze methode omdat het mij zoveel inzicht gaf en patronen waar ik last van had zijn doorbroken. Ook was het helpend om stil te staan bij mijn gevoelens, al was dat soms pijnlijk en verdrietig. Uiteindelijk heeft het me veel rust en balans gegeven in mijn leven. Ik kan nog intenser genieten en makkelijker dingen loslaten.

 
Inmiddels ben ik opgeleid als therapeutisch systemisch werker en mag ik zelf opstellingen begeleiden. Het geeft me veel plezier en vreugde om dit werk te doen. Met grote zorgvuldigheid en zuiverheid zal ik omgaan met je vraag en zal ik tijdens de gehele opstelling goed afgestemd zijn op jou en je behoeftes. 

MariekeBrenkman_familieopstellingen_6.png
bottom of page